Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα Σημειώματα-Κώδικες

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει τη βάση χρονολογημένων Σημειωμάτων ελληνικών κωδίκων από τον 9ο μέχρι και τον 15ο αιώνα. Σκοπός της δημιουργίας της ηλεκτρονικής βάσης είναι η εύχρηστη αναζήτηση των κειμένων καθώς και πληροφοριών από αυτά, μέσα από έναν συνολικό όγκο που πλησιάζει τις 4.000 εγγραφές. Πρόκειται για υλικό που παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μία ενιαία συλλογή και μπορεί να λειτουργήσει καίρια στη μελέτη της Βυζαντινής περιόδου.

Περιέχονται Σημειώματα από γραφείς, χορηγούς και γενικά χρήστες των χειρογράφων, στα οποία καταγράφονται ιστορικά γεγονότα, φυσικά φαινόμενα και ποικίλες όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου στο Βυζάντιο. Έτσι ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες, που καλύπτουν πλήθος θεμάτων, τα οποία προσφέρονται μετά από την ηλεκτρονική επεξεργασία των κειμένων αυτών.

Η συλλογή του υλικού υπήρξε αποτέλεσμα της πολύχρονης έρευνας της Ομότιμης Καθηγήτριας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Φλωρεντίας Ευαγγελάτου-Νοταρά, που κατά διαστήματα ενισχύθηκε οικονομικά από το ΕΚΠΑ. Η δημιουργία της ιστοσελίδας «Σημειώματα-Κώδικες» εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δημόσιου και Ιδιωτικού Βίου των Βυζαντινών (4ος - 15ος αι.), το οποίο ανέλαβε τη δημοσίευση της βάσης και τη συνέχεια του έργου. Το πρόγραμμα συντονίζεται από την διευθύντρια του Εργαστηρίου Καθηγήτρια Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη και εποπτεύεται από την Ομότιμη Καθηγήτρια Φλωρεντία Ευαγγελάτου-Νοταρά.

Η επεξεργασία και συμπλήρωση της Βάσης συνεχίζεται.

Για τη βάση συνεργάστηκαν οι: