Εμφάνιση #101

ΤίτλοςΛάμπρου, Δαυίδ Κομνηνός
ΠεριγραφήΣπ. Λάμπρου, Ὁ τελευταῖος Ἕλλην αὐτοκράτωρ, Δαυὶδ Κομνηνὸς αὐτοκράτωρ Τραπεζοῦντος, Νέος Ἑλληνομνήμων 14 (1917) 270-293