Εμφάνιση #103

ΤίτλοςΛάμπρου, ᾿Εθνολογική ῾Εταιρεία
ΠεριγραφήΣπ. Λάμπρου, Κατάλογος τῶν κωδίκων τῶν ἐν Ἀθήναις βιβλιοθηκῶν πλήν τῆς Ἐθνικῆς. Β´. Κώδικες τῆς Ἱστορικῆς καί Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας, Νέος Ἑλληνομνήμων 6 (1909) 230-240, 340-349, 474-482, 7 (1910) 75-85, 321-337, 469-483, 8 (1911) 80-90, 229-232, 353-358, 489-494, 9 (1912) 290-298, 453-465, 10 (1913) 181-191, 329-342, 470-481