Εμφάνιση #104

ΤίτλοςΛάμπρου,᾿Ενθυμήσεις Ι
ΠεριγραφήΣπ. Λάμπρου, Ἐνθυμήσεων ἤτοι χρονικῶν σημειωμάτων συλλογὴ πρώτη, Νέος Ελληνομνήμων 7 (1910) 113-313