Εμφάνιση #106

ΤίτλοςΛάμπρου, Λακεδ. βιβλ
ΠεριγραφήΣπ. Λάμπρου, Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι καί κτήτορες κωδίκων κατά τούς μέσους αἰώνας καί επί τουρκοκρατίας, Νέος Ελληνομνήμων 4 τεύχος 2 (1907), 152-187, τεύχος 3, 303-357