Εμφάνιση #108

ΤίτλοςΛάμπρου, Μ. ῾Αγίας
ΠεριγραφήΣπ. Λάμπρου, Κατάλογος τῶν ἐν τῇ κατά τήν Ἄνδρον μονῇ τῆς Ἁγίας κωδίκων, Ἐπετηρίς τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσοῦ 2 (1898) 136-244