Εμφάνιση #118

ΤίτλοςΜαραβά-Χατζηνικολάου - Τουφεξῆ-Πάσχου, Μικρογραφίες
ΠεριγραφήΆ. Μαραβά-Χατζηνικολάου – Χ. Τουφεξή-Πάσχου, Κατάλογος Μικρογραφιῶν Βυζαντινῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1978