Εμφάνιση #134

ΤίτλοςΜοσχονᾶ, Ἀλεξάνδρεια
ΠεριγραφήΘ. Δ. Μοσχονᾶ, Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας. Κατάλογοι τῆς Πατριαρχικῆς βιβλιοθήκης, τ. Α´: Χειρόγραφα, Β´ ἔκδ. Salt Lake City, Univercity of Utah Press 1965