Εμφάνιση #138

ΤίτλοςΝαουμίδου, Παλαιογραφικά
ΠεριγραφήΜ. Ναουμίδου, Σύμμεικτα Παλαιογραφικά, Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 39-40 (1972-73) 373-385