Εμφάνιση #139

ΤίτλοςNelson, Hagiopetrites
Περιγραφή R. S. Nelson, Theodore Hagiopetrites: A Late Byzantine Scribe and Illuminator, (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften, 217 Band), Wien 1991