Εμφάνιση #149

ΤίτλοςΠάλλα, Βυζ. Μουσ.
ΠεριγραφήΔ. Πάλλα, Κατάλογος χειρογράφων τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, Μέρος τρίτον, Ἀθῆναι 1955