Εμφάνιση #154

ΤίτλοςΠαπαδοπούλου - Κεραμέως, Εὐαγγελική
ΠεριγραφήA. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐν Σμύρνῃ Βιβλιοθήκης τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς μετά παραρτήματος περιέχοντος καί τινά ἀνέκδοτα, Σμύρνη 1877. [Παράρτημα: Α´ Κατάλογος χειρογράφων εὑρισκομένων παρά τῷ ἐν Σμύρνῃ Βιβλιοπώλῃ Κυρίῳ Ἀθανασίῳ Ζαχαρίᾳ. Β. Λόγος κατά τοῦ λατινόφρονος Νεοφύτου τοῦ Ροδινοῦ παρά Νικηφόρου τοῦ Πριγγιλέος (ἀντεγράφη ἐκ τοῦ χειρ. Β-27). Γ. Βυζαντινά ἔγγραφα περί τῆς ἐν Θεσσαλίᾳ ἐπισκοπῆς Σταγῶν, νῦν πρῶτον ἐκδιδόμενα]