Εμφάνιση #155

ΤίτλοςΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική
ΠεριγραφήΑ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική Bιβλιοθήκη ἤτοι Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς Βιβλιοθήκαις τοῦ ἁγιωτάτου ἀποστολικοῦ τε καί καθολικοῦ ὀρθοδόξου πατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης ἀποκειμένων ἑλληνικῶν κωδίκων, Πετρούπολις 1891-1915 (ανατ. Bruxelles 1963)