Εμφάνιση #163

ΤίτλοςΠολίτη, Παλαιογραφικά
ΠεριγραφήΛ. Πολίτη, Παλαιογραφικά σημειώματα, Byzantinisch –Neugriechische Jahrbücher 8 (1929/1930) 32-40