Εμφάνιση #172

ΤίτλοςΣακκελίωνος, Ἐθνική Βιβλιοθήκη
ΠεριγραφήΙ . Σακκελίωνος - Α. Σακκελίωνος, Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1892