Εμφάνιση #178

ΤίτλοςΣιγάλα, ᾿Αρχεῖα
ΠεριγραφήΑ. Σιγάλα, Ἀπό τήν πνευματικήν ζωήν τῶν Ἑλληνικῶν κοινοτήτων τῆς Μακεδονίας. Α. Ἀρχεῖα καί Βιβλιοθῆκαι Δυτικῆς Μακεδονίας (Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Παράρτημα Δ´ τόμου Ἐπετηρίδος Φιλοσοφικῆς Σχολῆς), Θεσσαλονίκη 1939