Εμφάνιση #180

ΤίτλοςΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας
ΠεριγραφήΣπυρίδωνος μοναχοῦ Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Μεγίστης Λαύρας (τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει) (Ἀγιορειτική Βιβλιοθήκη), Paris 1925