Εμφάνιση #185

ΤίτλοςStudemund – Cohn, Cod. Berolinenses
ΠεριγραφήG. Studemund – L. Cohn, Codices ex Bibliotheca Meermanniana Phillippici Graeci nunc Berolinenses, Berolini 1890 (Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin τ. XI) (codd. 1-241) Verzeichniss der Griechischen Handschriften, I.