Εμφάνιση #187

ΤίτλοςΘησαυροί
ΠεριγραφήΟἱ θησαυροί τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν), τ. Α´ ὑπό Στυλ. Μ. Πελεκανίδου, Παναγ. Κ. Χρήστου, Χρυσ. Μαυροπούλου - Τσιούμη, Σωτ. Καδᾶ, Ἀθῆναι 1973, τ. Β´ ὑπό Στυλ. Μ. Πελεκανίδου, Παναγ. Κ. Χρήστου, Χρυσ. Μαυροπούλου - Τσιούμη, Σωτ. Καδᾶ, Ἀθῆναι 1975, τ. Γ´ ὑπό Στυλ. Μ. Πελεκανίδου, Παναγ. Κ. Χρήστου, Χρυσ. Μαυροπούλου - Τσιούμη, Σωτ. Καδᾶ, Αἰκ. Κατσαροῦ, Ἀθῆναι 1979