Εμφάνιση #2

ΤίτλοςAerts, Un inédit
ΠεριγραφήW. J. Aerts, Un inédit du Sinaï. Texte des notes historiques conservées dans le ms. 1117 (no. 482) du monastère Ste Catherine du Sinaï, f. 279v, avec l' intication ἐκ τοῦ χρονικοῦ, notée in margine, Byzantinoslavica 42 (1981) 10-19