Εμφάνιση #20

ΤίτλοςΧρυσάνθου, ᾿Εκκλ. Τραπεζοῦντος
Περιγραφή Χρυσάνθου μητροπολίτου Τραπεζοῦντος, Ἡ ἐκκλησία Τραπεζοῦντος, Ἀρχείον Πόντου 4-5 (1933) 3-905