Εμφάνιση #208

ΤίτλοςΞυγγοπούλου, Εὐαγγέλιον
ΠεριγραφήΑ. Ξυγγόπουλου, Τό Εὐαγγέλιον τοῦ Μελένικου εἰς τήν Ἐθνικήν Βιβλιοθήκην Ἀθηνῶν (Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Δημοσιεύματα τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν 47), Θεσσαλονίκη 1975