Εμφάνιση #210

ΤίτλοςΒέη, Μετέωρα
Περιγραφή Ν. Βέης, Τά χειρόγραφα τῶν Μετεώρων, Ἀθῆναι 1967