Εμφάνιση #213

ΤίτλοςΠαναγιωτάκη, Χρονογραφία Λογοθέτου
ΠεριγραφήΠαναγιωτάκη Ν., Φύλλα χειρογράφου τῆς Χρονογραφίας τοῦ Λογοθέτου, ΕΕΒΣ 35 (1966-67), σ. 259-278.