Εμφάνιση #215

ΤίτλοςΚουγέα, Ὁ Καισαρείας Ἀρέθας
ΠεριγραφήΚουγέα Σ., Ὁ Καισαρείας Ἀρέθας καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, Ἀθῆναι 1913