Εμφάνιση #217

ΤίτλοςΚόλια, Ἰωάννης Δούκας
ΠεριγραφήΚόλια Γ., Ἰωάννης Δούκας, ἀντιγραφεὺς τοῦ Cod. Par. Gr. 2009 τοῦ De administrando imperio, ΕΕΒΣ, τ. 14 (1938), σ. 300-305.