Εμφάνιση #219

ΤίτλοςΕὐστρατιάδης Σωφρόνιος - Σπυρίδων Λαυριώτης, Κατ. Λαύρας
ΠεριγραφήΕὐστρατιάδου Σωφρωνίου, Σπυρίδωνος Λαυριώτου, Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Μεγίστης Λαύρας (τῆς ἐν Ἁγίω Ὄρει), Paris 1924