Εμφάνιση #221

ΤίτλοςΛάμπρου, Ἰσιδώρου...ἐπιστολαὶ
ΠεριγραφήΛάμπρου, Σ. Ἰσιδώρου ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης ὀκτὼ ἐπιστολαὶ ἀνέκδοτοι, Νέος Ελληνομνήμων 9 (1912), σ. 343-414.