Εμφάνιση #225

ΤίτλοςΚουρίλα Λαυριώτου - Εὐστρατιάδου, Καυσοκαλύβια
ΠεριγραφήΚουρίλα Λαυριώτου Ε. -Εὐστρατιάδου Σ., Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς ἱερᾶς σκήτης Καυσοκαλυβίων καὶ τῶν καλυβῶν αὐτῆς, Paris 1930.