Εμφάνιση #32

ΤίτλοςΔημητρακοπούλου, Συμβολή
Περιγραφή Φ. Δημητρακοπούλου, Συμβολή εἰς τούς καταλόγους Ἑλλήνων κωδικογράφων, Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 45 (1981-1982) 263-312