Εμφάνιση #42

ΤίτλοςΕυαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα»
ΠεριγραφήΦλ. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα» Ἑλληνικῶν Κωδίκων ὡς πηγή διὰ τὴν Ἔρευναν τοῦ Οἰκονομικοῦ καὶ Κοινωνικοῦ Βίου τοῦ Βυζαντίου ἀπὸ τοῦ 9ου αἰώνος μέχρι τοῦ ἔτους 1204 [Διατριβῂ ἐπὶ διδακτορίᾳ], Ἀθῆναι 1982