Εμφάνιση #43

ΤίτλοςΕυαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή
ΠεριγραφήΦλ. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογῆ Χρονολογημένων «Σημειωμάτων» Ἑλληνικῶν Κωδίκων: 13ος αἰ., Αθήνα 1984