Εμφάνιση #44

ΤίτλοςΕυαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί
ΠεριγραφήΦλ. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί – Κτήτορες – Δωρητές σε Σημειώματα Κωδίκων: Παλαιολόγειοι χρόνοι, Αθήνα 2000