Εμφάνιση #45

ΤίτλοςΕὐθυμίου Διονυσιάτου, Μ. Διονυσίου
ΠεριγραφήΕὐθυμίου Διονυσιάτου μοναχού, Συμπληρωματικός κατάλογος ελληνικών χειρογράφων Ι. Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους, επιμ. Κ. Μανάφη, Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 27 (1957) 233-271