Εμφάνιση #46

ΤίτλοςΕὐστρατιάδου, Λαύρα
ΠεριγραφήΣ. Ευστρατιάδου, Ἀγιορειτικῶν κωδίκων σημειώματα Α) τῆς Λαύρας τοῦ ἁγίου Ἁθανασίου, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τ. Α´, Θεσσαλονίκη 1917, 49-62, 145-160, 374-384, 413-432, 457-472, 561-568, 617-624, 755-771