Εμφάνιση #85

ΤίτλοςΙωαννίδου, ᾿Ανακοίνωσις
ΠεριγραφήΕ. Ἰωαννίδου, (Ἀνακοίνωσις. Συνεδρίασις ΝΓ´. 11 Μαρτίου 1863). Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 1 (1863) 194-195, 2 (1864) 60-64, 141-148, 3 (1867-1868) 106-114