Εμφάνιση #92

ΤίτλοςΚουρίλα, ῾Αγιορειτ. χειρ.
ΠεριγραφήΕ. Κουρίλα Λαυριώτου, Κατάλογος ἀγιορειτικῶν χειρογράφων. Θεολογία 14 (1936) 42-52, 114-128, 330-347, 15 (1937) 239-248, 361-366, 16 (1938) 74-79, 173-180, 249-261, 350-354, 21 (1950) 269-291. 325-338, 506-525