Εμφάνιση #95

ΤίτλοςΛάμπρου, ῞Αγιον ῎Ορος
ΠεριγραφήΣπ. Λάμπρος, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἑλληνικῶν κωδίκων, τ. Α´ - Β´, Cambridge 1900