Σημείωμα #1004

Αύξων Αριθμός1004
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1284
Σημείωμα᾿Εν ἔτει Ϛψϟβ' ἰνδ. ιβ' ἐτελειώθη τό πανάγιον τετραευάγγελον μετά τοῦ πραξαποστόλου διά χειρός ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Θεοδώρου τοῦ ἁγιοπετρίτου καί οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθαι περί τοῦ πόθῳ πολλῷ κτησαμένου κἀμοί τοῦ γράψαντος λύσιν πολλῶν ἁμαρτημάτων · Θεόν ἱλεούμενοι ἀγαπητοί μου Θεόδωρον μέμνησθε τόν καλλιγράφον (f. 360v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 962 [olim 760) (έτ. 1284)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 176. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 135. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 184. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 122.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα εὐαγγέλια, αἱ Πράξεις τῶν ἀποστόλων κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόδωρος Αγιοπετρίτης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Προδρόμου Πέτρας
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματακαλλιγράφος
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση, ταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΘεόδωρος Αγιοπετρίτης
Ηλικία