Σημείωμα #1017

Αύξων Αριθμός1017
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1285/ 1286
Σημείωμα[*] Σύν θ(ε)ῷ ἁγίω ἐπληρώθη τό παρόν τετραβάγγελ(ον). / διά χειρός ἐμοῦ Νϊκήτα τοῦ Μαυρώνη · δϊεξόδου / καί ἐνεργείας, ᾿Ιωάννου τοῦ Πουλουμϊστρϊνοῦ · / καί οἱ ἀναγϋνόσκοντες αὐτῶ εὔχεσθε ἡμῖν · ἕτους / Ϛψϟδ ἔτη · (f. 158r).
Κώδικας ΧρονολογίαOxon. Bodl. Laud. 3 (έτ. 1285/ 1286)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Gr. Brit., σ. 44. Hutter, Corpus, σ. 92. Coxe, Bibl. Bodl. Ι, σ. 494. Gamillscheg - Harlfinger, Repertorium, σ. 159. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 336. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 53. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 187. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 128. PLP 23636 και 17507.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα Εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝικήτας Μαυρώνης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουδωρεά χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΝικήτας Μαυρώνης, Ιωάννης Πουλουμιστρινός
Ηλικία