Σημείωμα #1023

Αύξων Αριθμός1023
Σημείωμα Χρονολογία24 Απριλίου 1286
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ Γεώργιος ὁ Χαλκωματ(ᾶς) ἀπό τήν Πάφο, ἔτους Ϛψϟδ' (f. 199v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Darrouzès, Paris. 1588, σ. 42. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 129.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέωςτόπος καταγωγής νεκρού: Πάφος
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΠάφος (Κύπρος)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΓεώργιος Χαλκωματάς
Ηλικία