Σημείωμα #1029

Αύξων Αριθμός1029
Σημείωμα Χρονολογία21 Δεκεμβρίου 1286
Σημείωμα᾿Εκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (............) ἱερεος, ἔτους Ϛψγε', δικέβρι, εἰς τάς κα', ἡμέρα κυριακῇ (f. 116).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 2309 (13ου, 15ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Darrouzès, Notes, σ. 55. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 133.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςιερεύς
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος ιερέως
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία