Σημείωμα #1032

Αύξων Αριθμός1032
Σημείωμα Χρονολογία8 Φεβρουαρίου 1287
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ ᾿Ισαίας μοναχός τοῦ Γεροκαλᾶ καί Πέτρος (?) μοναχός τοῦ Τούρκου · Ϛψϟε' (f. 148v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Darrouzès, Paris. 1588, σ. 36. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 134.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΤούρκος
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος μοναχών Ησαΐα και Πέτρου
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΗσαΐας του Γεροκαλά, Πέτρος του Τούρκου
Ηλικία