Σημείωμα #1037

Αύξων Αριθμός1037
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1287
Σημείωμα[*] + δό(ξα) Χ(ριστ)ῶ τῶ θ(ε)ῶ τῶ δόντι τέλος τήσ/ δε τῆς δέλτου· - /

δι᾿ἄλλης χειρός· [*] + ἐγρά(φη) διά χιρός καί συνεργίας / καί ποθ(ου) πολλοῦ ᾿Ανδρ(έου) ἰἑρέος / +ἐπί ἔτους, Ϛψϟε ἰν(δικτιῶνος) ιε (f. 30r).
Κώδικας ΧρονολογίαΒrescia, Bibl. Civica Queriniana Α.VII.25 (έτ. 1287)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, σ. 52. Martini, Bibl. Ital. Ι, σ. 262. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 29. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 188. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 135. PLP 905.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αναστάσιος Σιναΐτης
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςιερεύς
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑνδρέας
Ηλικία