Σημείωμα #1055

Αύξων Αριθμός1055
Σημείωμα Χρονολογία1 Οκτωβρίου 1289
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τό παρόν εὐαγγέλιον διά συνδρομῆς καί ἐξόδου τοῦ θεοσεβεστάτου ἱερέως κυρίου ᾿Ιωάννου, παρά ἁμαρτωλοῦ χειρός Γαβριὴλ ἀναγνώστου τοῦ Κωριφιώτου, ἐν μηνί ᾿Οκτωβρίῳ α' ἡμέρα Σαββάτῳ, ὥρα ἦν ὡσεί ἕκτη ᾿Ινδικ. γ', ἔτους Ϛψϟη' καί οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθε διά τόν Κύριον (f. 121).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Α 43 (έτ. 1289)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕὐστρατιάδου, Λαύρα, σ. 56. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 62. Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 6. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 190. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 142. PLP 8670 ,13234.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓαβριήλ Κωριφιώτης (Κορυφιώτης - βλ. ΡἃΡ)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, αναγνώστης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαιερεύς
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση, ταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης, Γαβριήλ Κωριφιώτης (Κορυφιώτης)
Ηλικία