Σημείωμα #1066

Αύξων Αριθμός1066
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1290
Σημείωμα+ τῶ συντελεστῆ τῶν καλῶν θ(ε)ῶ χάρις· - +++ /
+ τόν δακτύλοις γράψαντα τόν κεκτημένον ·
τόν ἀναγινώσκοντα / μετ εὐλαβείας,
φύλαττε τούς τρεῖς ἡ τριᾶς τρι/ σολβίως· - /
+ ἐτελειώθ(η) ἡ παροῦσα βίβλος ἐν ἔτει Ϛψϟη ἰν(δικτιῶνος) γ · καί οἱ / ἐντυγχάνοντες ταύτη, εὔχεσθέ μοι διά τόν κ(ύριο)ν ὅπως λάβω / λύσην ἀπλέτων ἀμπλακημάτων· - /
+ (μέ κρυπτογραφικά) "᾿Ηι( )σοῦ βοήθη τῶ γράψαντι σύν τῶ ἔχοντι ἀμίν·. χίρ ἐμοῦ παντλίμονος τοῦ Μακαρίου (f. 308r).
Κώδικας ΧρονολογίαOxon. Bodl. Laud. 40 (έτ. 1290)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Gr. Brit., σ. 56. Coxe, Bibl. Bodl. Ι, στ. 526. Gamillscheg- Harlfinger, Repertorium, σ. 132. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 273.9. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 191. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 146. PLP 16237.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αντιόχου Πανδέκτης καί ᾿Εξομολόγησις κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜακάριος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜακάριος
Ηλικία