Σημείωμα #1105

Αύξων Αριθμός1105
Σημείωμα Χρονολογία1 Αυγούστου 1293
Σημείωμα῾Ημέρᾳ σαββατῳ, α' τοῦ Αὐγούστου μηνός τῆς Ϛ' ἰνδικτίωνος ἐγεννήθη ἡ ἐμή θυγάτηρ ῎Αννα ἔτει Ϛωα' (f. 72).
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laur. 72, 14 (13ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBandini, Cat. Laurent. ΙΙΙ, στ. 34. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 160.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αριστοτέλους κατηγορίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΆννα
Ηλικία