Σημείωμα #1107

Αύξων Αριθμός1107
Σημείωμα ΧρονολογίαΙανουάριος 1294
Σημείωμα[*] +ὥσπερ ξένοι χαίρουσιν πατρίδα φθάσαι καί οἱ / θαλαττεύοντες εὑρεῖν λιμένα · οὕτως καί οἱ γράφοντες, βιβλίου τέλος· - / χειρί τοῦ ἐν ἁμαρτί(αις) (πλουσίου) / ἐν δέ δικαιοσύνη πτωχοῦ, Κων/ σταντίνου · τάχα τέ καί ἱερέως· - / (ἐπ)ληρώθ(η) ἐν ἔτει Ϛωβ' · ἐν μη(νί) ἰανν(ου/ αρ)ίω ἰνδικτιῶνος ἑβδόμης · δ(ιά) / συνεργίας καί κελεύσεως, κυροῦ Κ(αλλίϚ)ου / (του) κυρ Βασιλοπούλου· - ἀμήν (f. 317v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1755 (έτ. 1294)
Εκδόσεις Σημειώματος Turyn, Cod. Vat., σ. 85. Canart, Cod. Vat., σ. 54. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 253. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 196-197. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 161. PLP 2485, 14147.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΝικήτα ῾Ηρακλείας ἑρμηνεία εἰς ῾Ομιλίας Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΚωνσταντίνος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςιερεύς
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχορηγία χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, κόπος γραφέως (στίχοι), παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΚωνσταντίνος, Κάλλιστος Βασιλόπουλος
Ηλικία