Σημείωμα #1110

Αύξων Αριθμός1110
Σημείωμα ΧρονολογίαΜάρτιος 1294
Σημείωμα[*] ῾Η βίβλος αὕτη δι' ἐξόδου ἐγένετο παρά Τρύφωνος ἁμαρτωλοῦ τάχα καί μοναχοῦ (f. 1v).
᾿Ετελειώθ(η) (ἐν) μηνί μαρτ(ίῳ) ἰνδ. ζ' (ἔ)τους Ϛωβ' (f. 178r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 368 (έτ. 1294)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 71. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 197. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 161, υπ. 2.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ιωάννου τοῦ τῆς Κλίμακος λόγοι ἀσκητικοί
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΤρύφων
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχορηγία χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΤρύφων
Ηλικία