Σημείωμα #1113

Αύξων Αριθμός1113
Σημείωμα Χρονολογία27 Απριλίου 1294
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἦλθεν ἡ σύμβιος τοῦ ἄνωθεν ᾿Ιω(άννου) τοῦ Ρωμανίτου τοῦ ἀπό Σύμνιαν καί ἐγένετον συναδελφ(ή) εἰς τήν ἁγίαν μονήν ἡ Εὐφημία το παραδιδαιται εἰς τ(ήν) ἁγίαν μονήν ζῶντά της καί ἀποθανώντα της (εἴ τι τυγχάνη?) καί ἄν ἔχῃ, παρελθόντος της νά ἔναι τῆς αὐτῆς μωνῆς τῶν ῾Ιερέων (f. 201v).

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Darrouzès, Paris. 1588, σ. 43. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 162.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΡωμανία, Σύμνια
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΠάφος, Κύπρος
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Ιερεών, Πάφος Κύπρος
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίαςδωρεά περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάσυναδελφή
Προσωπικά Γεγονότακουρά Ευφημίας, χήρας Ιωάννου Ρωμανίτου
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης Ρωμανίτης, Ευφημία
Ηλικία